Stödtecken i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

Författare: Therese Elfstedt; Marie Ulander; [2008]

Nyckelord: Stödtecken; Kommunikation;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att beskriva hur pedagoger använder sig av stödtecken och i vilket syfte de används. Vi belyser begrepp som kommunikation, språkutveckling och interaktion. Vi tar vår utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vidare beskriver vi vad ”Tecken som stöd” (TSS) och ”Tecken som alternativ kompletterande kommunikation” (TAKK) står för. Vi intervjuade nio pedagoger och fick fem skriftliga svar från fyra förskolor i förorter kring Stockholm där man använder sig av stödtecken. Något som gjorde oss mer nyfikna var att pedagogerna använde stödtecken av olika anledningar: • Förskola där man använder stödtecken för barn med funktionshinder som är integrerade i barngrupp. • Förskola där man genomgående använder stödtecken. • Förskola där man använder stödtecken språkstödjande för barn med svenska som andra språk. Resultatet av vår studie visar att de pedagoger som vi intervjuade och de som svarade skriftligt anser att stödtecken är språkstärkande för alla små barn i förskolan, med eller utan funktionshinder.

The purpose of this study is to describe how pedagogues in pre-school use “supportive signs” and in which purposes they are used. We highlight concepts such as communication, development of language and interaction. The socio-cultural perspective is our primary interest. Further on we give definitions of “supportive signs” such as TSS and TAKK. We interviewed nine pedagogues, and received written answers from five, at four pre-schools, which are situated in suburbs of Stockholm, where “supportive signs” are used for various purposes. The result of our study shows that the pedagogues were unanimous in that “supportive signs” have a positive influence on pre-school children’s language development.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)