VAG-koncernens utsläppsskandal : En kvalitativ studie inom kriskommunikatioin

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Sammanfattning: Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen.Syftet med studien var att beskriva och analysera hur VAG-koncernen kommunicerade under utsläppsskandalen, baserat på uttalanden som de själva gjort samt utifrån det bedöma hur koncernen hanterade krisen. Slutligen analyserades resultatet med diskussion där slutsatsenblev att VAG-koncernen överlag hanterat krisen på ett bra sätt genom att de bad om ursäkt för skandalen, tillsatte en ny ledningsgrupp, tog ansvar för situationen och försökte återställa allt så gott det gick. Det negativa var att de agerade långsamt. Rekommendationen från de teorier som använts i denna studie är att agera fort, inom 24-36 timmar efter krisens start. VAG-koncernens första uttalande kom sju dagar efter skandalens uppdagande.De teorier som vi oftast kunde koppla till VAG-koncernens uttalanden var Image Repair Theory (IRT) och Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Dessa teorier kopplades till alla tio uttalanden. Fem av uttalandena kopplades till strategin tillrättaläggande inom teorin IRT, vilket var den strategi som hade högst frekvens bland koncernens uttalanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)