Ekonomisk röstning i kommunala val : En studie om makroekonomiska variablers påverkan på valresultat i kommunala val mellan åren 2002-2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statistiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)