Institutionell design och etnisk uppdelning i Bosnien och Hercegovina- Hur påverkar konstitutionen etniska relationer i Bosnien och Hercegovina

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det som idag är Bosnien och Hercegovinas konstitution är en del av Daytonavtalet, fredsavtalet för kriget 1992-1995. I den här uppsatsen granskar vi konstitutionen utifrån hur den påverkar de etniska gruppernas interaktion. Bosnien och Hercegovinas politiska uppbyggnad har många likheter med consociational democracy. Därför kommer vi använda Donald L Horowitzs kritik av consociational democracy i vår analys. Vi granskar närmare skolsystemet, valsystemet och ansvarsfördelningen mellan entiteterna och den federala regeringen och analyserar hur de påverkar tolerans och interaktion mellan de etniska grupperna i landet. Detta är en teorikonsumerande fallstudie med granskande och analyserande inslag. Resultaten från vår studie pekar på att konstitutionen inte uppmuntrar till interaktion mellan de etniska grupperna genom bland annat väl omfattande regional autonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)