Musikhjälpen, välgörande folkbildning : en produktion med två ändamål

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Sammanfattning: Denna uppsats diskuterar meningsskapande och värderingar utifrån Musikhjälpen. Musikhjälpen är ett projekt som sker i samarbete mellan Sveriges Radio, Radiohjälpen och Sveriges Television. Det är alltså främst ett radioprogram som sänds i sex dygn i sträck för att dels informera, dels samla in pengar till ett specifikt ändamål. Den första Musikhjälpen hölls i Malmö år 2008, därefter i Göteborg år 2009 och i december 2010 hölls det än en gång i Malmö. Det installerades en ”glasbur”, alltså en provisorisk studio, på Gustav Adolfs Torg som man kunde se in i och där programledarna också levde under själva sändningsveckan. Ledorden i detta projekt är solidaritet, folkbildning och engagemang (Radiohjälpen). Denna studie börjar med en återblick mot 1900-talets början då radion ännu inte fanns och då man anordnade festliknande välgörenhetsbasarer som på olika sätt påminner om Musikhjälpen. I det insamlade materialet har folkbildning haft en avgörande roll vilket som kan tolkas utifrån Sveriges Radios starka folkbildningstradition som går tillbaka ända till dess uppstart, men också kunskapssamhällets fokus på kunskap som lösning till problem. Informanterna har också skapat mening i Musikhjälpen utifrån att kontrastera det gentemot andra välgörenhetsevenemang och en ambivalens kring begreppet kan uppfattas. Utifrån Marcel Mauss teori om ”gåvoekonomin” kan man genom informanternas berättande se att det finns en struktur kring gåvor även i detta sammanhang. Musikhjälpen blir den som tar ett ”första steg” i givandet genom att skapa en situation där man kan och till viss del även ska ge. Genom att betona ändamålet med pengarna så skapas en skyldighet (men inte tvång) från lyssnarens sida att ge en gåva. Gåvan i sig blir då Musikhjälpens gengåva medan det från givarens sida blir en altruistiskt eller ”imperfekt altruistisk” handling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)