Minimering av resursslöseri inom tillverkande företag - En fallstudie av McDonalds två produktionssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Marcus Simrén; Atdhe Maxhuni; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)