Vad kommer hända Bambi? En visuell analys om förväntningar i reklamfilmen Bambi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag använder sig av narrativ och form i reklamfilmer för att forma en publiks förväntningar och marknadsföra en produkt, med hjälp av frågeställningen “På vilka sätt kan förväntningar för en viss publik skapas genom narrativ och form samt förkunskap och genre i reklamfilmen Bambi (2001), och hur använder sig Sony detta för att sälja en produkt?”. Materialet, en film som gör reklam för spelkonsolen Playstation 2, analyseras genom en visuell analys, kombinerat med en film- samt narrativ analys. Undersökningen resulterade i konstaterandet att filmskaparna har, med hjälp av narrativ, filmtekniska metoder som bild och ljud, samt tidigare erfarenheter av reklamfilmer, försökt forma en viss publiks förväntningar i syftet att sälja en spelkonsol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)