Sms-låneföretagens fortlevnad på lånemarknaden : En kvalitativ studie om hur sms-låneföretag med hög effektiv ränta klarar sig på lånemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Hedra Malki; Sally Youhana; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Något som har uppmärksammats mycket i media är sms-lån och riskerna med denna typ av lån. Den effektiva räntan är alldeles för hög, vilket brukar leda till att människor inte alltid kan betala tillbaka sina lån. Trots riskerna med sms-lån, har det gått väldigt bra för sms-låneföretagen eftersom de har överlevt på lånemarknaden. Företagen lanserade tjänsten för första gången år 2006. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur sms-låneföretagen med hög effektiv ränta kan fortleva på lånemarknaden. För att undersöka detta, intervjuades tre sms-låneföretag och Konsumentverket. Utifrån intervjuerna som gjordes, kunde slutsatser dras angående hur sms-låneföretagen med hög effektiv ränta klarar sig på lånemarknaden.     Resultaten tyder på att sms-låneföretagen använder sig av olika erbjudanden för att få nya kunder som senare fortsätter att ta lån från företagen. Det visade sig däremot vara förbjudet för långivarna att erbjuda gåvor för att locka till sig kunder. Många kunder vet dessutom inte vad den effektiva räntan innebär. Alla fyra respondenterna nämnde att framtiden för sms-låneföretagen ser bra ut. Det verkar som att sms-låneföretagen kommer att fortsätta överleva och utvecklas på lånemarknaden tack vare sina trogna kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)