Mental Visualisering i Ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats skall undersöka kopplingen mellan mental visualisering och ledarskap. Då tiderna förändras så ändras även rollen för en god ledare efter de nya förutsättningarna. Jag skall först undersöka vad som utmärker en ledarroll och vilka egenskaper som karktäriserar en god ledare. En sådan egenskap som jag tittar djupare på är mental visualisering; vart och hur är denna egenskap aktiv i en hjärna? Slutligen kommer jag försöka besavara hur eller om visualisering är en kritisk egenskap hos en god ledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)