Big Data i Bygg - Vägen till bättre ekonomistyrning?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik

Sammanfattning: Studien tar upp några konkreta förslag på hur tillämpningen av Big Data kan gå till i byggbranschen vilket kan exemplifieras med analyserade materialpriser, resursförbrukning per moment och kostnad för olika logistiska lösningar. Resultatet av studien påvisar att Big Data kan vara en väg till bättre ekonomistyrning. Det har blivit dyrt att bygga i Sverige och byggnadsprisindex stiger snabbare än konsumentprisindex. Dessutom lider Sverige av en omfattande bostadsbrist samtidigt som byggbranschen är en sektor med relativt låga vinstmarginaler även vid goda konjunkturförhållanden. Därför behöver byggandet effektiviseras. Att utveckla ekonomistyrningen mot en förbättrad kontroll av produktionskostnaderna genom att öka transparensen i resursförbrukningen kan vara ett sätt att identifiera var förbättringspotential i produktionen finns. Big Data kan förenklat beskrivas som stora mängder data, som sammanställs till information för att generera beslutsunderlag. Den dagliga kontakten med Big Data pågår dock till stor del obemärkt; då nätbutiken rekommenderar vilken skomodell vi ska köpa och när streamingtjänsten väljer ut nästa film som vi bör se. Det är heller ingen slump att ICA skickar kuponger med rabatt på grönsaker till någon som är vegetarian. Big Data är stort inom tillverkningsindustrin och detaljhandeln men till stor del obruten mark inom byggandet. Branschen har inte gjort några större ansträngningar kring området men teoretiska idéer finns, dock utan större praktisk tillämpning. Veidekke är ett stort företag i byggbranschen med ursprung i Norge. Idag står man inför en övergång till att använda Unit4 MAP, ett elektroniskt verktyg för ekonomisk styrning av byggprojekt som ska tillämpas vid företagets samtliga projekt. I samband med detta planerar man dessutom en implementering av MAP Analys som är en applikation för att aggregera data. Med MAP och MAP Analys är målet att utveckla bättre möjligheter till verifiering av poster där resurser förbrukas, alternativt moment som genomförs ovanligt effektivt. Exempelvis ska man kunna upptäcka om det spenderas 10 % mer på installationer i ett byggprojekt än normalt vid jämförbara projekt, för att sedan kunna utvärdera varför. Alternativet är att man identifierar ett moment som utförs ovanligt effektivt vilket i sådana fall ska dokumenteras för att möjliggöra framtida erfarenhetsåterföring och eventuellt utreda en potentiell standardisering av momentet. Studien påvisar att om ekonomistyrningen präglas av Big Data bör det i större utsträckning gå att samla aktuell ekonomisk data med högre detaljeringsgrad som är empiriskt förankrad. Det kan effektivisera kalkylarbetet och resultera i en kostnadsuppföljning där resursförbrukningen går att identifiera. MAP utreds och studien påvisar att verktyget är lämpligt för att hantera data-baserade nyckeltal som kan förbättra ekonomistyrningen och leda till en effektivare erfarenhetsåterföring som ligger till grund för standardiserade arbetssätt. En fördel med implementeringen av MAP och tillhörande analysapplikation är att systemet för ekonomistyrning blir enhetligt. Det möjliggör bättre sammanställningar och jämförelser av data då informationen är organiserad utifrån samma principer i hela organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)