A till Ö : från första tonen till färdig produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

Författare: Selen Özan; [2015]

Nyckelord: jazz;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)