Lymfocytstimulering med två olika metoder BrdU-ELISA och CFSE-infärgning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

Författare: Veronica Gustavsson; [2012]

Nyckelord: Lymfocytstimulering; proliferation; PHA; PPD; SEB;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)