Institutionell reform inom internationella organisationer. En teoritestande studie om institutionell reform inom FN

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Ida Wistbacka; [2008-09-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)