Framtagning av ekodesignat produktförslag för Ekdahls möbler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

Sammanfattning:

En balans mellan hållbar utveckling, klassisk design och unikitet kan bidra till att minska dagens konsumtion. Begreppet ekodesign innefattar en produkts miljöpåverkan genom dess livscykel utan att äventyra med andra komponenter som kvalité, kostnad och formgivning. Att skapa en innovativ ekodesignad produkt utan att kompromissa skapar en hög attraktionsnivå och gör det enklare för kund att välja rätt, vilket medför ett högt kundvärde där produkten får leva genom generationer.

Syftet med studien var att ta fram ett unikt ekodesignat produktförslag för uppdragsgivaren Ekdahls möbler som skall kunna brukas och uppskattas genom flera generationer där följande frågeställningar besvarats;

[1] Vilka gemensamma framgångsfaktorer utgör en klassiskt designad sittmöbel?

[2] Hur kan man utveckla en unik ekodesignad sittmöbel?

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes en dokumentundersökning som följts av en sambandsmatris för att konstatera de gemensamma framgångsfaktorerna hos klassiskt designade stolar. En intervju genomfördes för att analysera och stärka framgångsfaktorerna. Arbetet resulterade i att följande framgångsfaktorer var avgörande för en klassisk designad sittmöbel; unik, komfortabel, kvalitativ, estetisk, kreativ och användarvänlig vilka utgjorde formspråket på det slutliga produktförslaget. För att besvara studiens andra frågeställning tillämpades en designprocess där integrering av verktyg för ekodesign i form av statusanalys, kravspecifikation, funktion- och livscykelanalys samt ekostrategihjulet skapade ett miljöarbete samt en skräddarsydd och mer anpassad process för framtagningen av studiens produktförslag.

Genom att följa designprocessens alla steg grundligt med komplettering av integrerade verktyg för ekodesign skapades inte bara en unik utvecklingsprocess utan även ett unikt projekt mot en ekodesignad produkt. Unikiteten är den framgångsfaktorn som värderades högst. Genom att leva upp till den samt de andra framgångsfaktorerna i det slutliga produktförslaget skapades en möjlighet att bli eftersträvansvärd på marknaden och på så sätt även öka livslängden för produkten.Produkten utstrålar klassisk och säregen design där kärleken för naturmaterial och kvalité står i centrum. Genom dess optimering i synpunkt på miljöpåverkan och dess unika formspråk är det en produkt att stolt leva med genom flera generationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)