De inre och yttre belöningarnas påverkan på motivation : En kvalitativ fallstudie om hur belöningssystem påverkar motivationen hos bankanställda beroende på ålder

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Jaspreet Gill; Sabina Hadziefendic; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)