Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Författare: Marielle Fellman; [2010]

Nyckelord: Krigsbarn; Barnförflyttning;

Sammanfattning: Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)