Träningsupplägg i fem hoppstall : en pilot studie

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: I detta arbete presenteras en träningsstudie omfattande fem tävlingsstall för hoppning som befinner sig på elitnivå i Sverige. Syftet med studien är att belysa skillnader i träningsupplägg samt skadefrekvens mellan tävlingsstallen. Studien är menad som en pilotstudie inför en större träningsstudie, ingående i ett större projekt där klassificering av ridunderlag samt relation mellan träning och träningsrelaterade skador är målet. Vetenskapliga föregångare till träningsstudier på hästar finns framför allt inom galoppsporten. På galopphästar har flertalet studier gjorts och relation mellan träningsupplägg och specifika typer av skador har konstaterats. Träningsstudien visar att träningsupplägget i alla stallen består av liknande komponenter men omfattningen och relationen mellan dessa skiljer sig åt mellan stallen. Trots att studien endast omfattande fem stall så visade den på skillnader som är intressanta ur ett skadefrekvens perspektiv såsom utevistelse, aktivitetsformer samt aktivitetsgrad. Även frekvensen träningsfria dagar p.g.a. träningsrelaterad skada skiljer sig åt mellan stallen.Inför den större studien bör förändringar i upplägg beaktas såsom att införa en kontrollgrupp, utöka urvalskriterierna, utökad beskrivning av tävlingsform samt skapa riktlinjer för klassificering av skador.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)