IFRS 9 – ny standard för finansiella instrument –En studie om vad som styr svenska börsnoterade företags redovisningsval vid värdeförändringar i egetkapitalinstrument

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hanna Hörnberg; Malin Jansson; [2019-01-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)