”Jag mötte min själsfrände på nätet” En studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

I dagens samhälle har ett nytt fenomen vuxit fram. Det har blivit populärt med nätdejtingsajter där människor kan mötas. En intressant aspekt av samspelet på internet är hur individer presenterar sig själva online. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som använder dejtingsajten Spray date, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus riktas mot dejtingsajten Spraydate Den metod vi valt att använda är en kvalitativ innehållsanalys. Vi har valt denna metod för att den verkar vara mest passande för att få svar på studiens syfte. I studiens analysdel använder vi oss av Anthony Giddens idéer om identitet och självidentitet och individen under den senmoderna epoken samt George Herbert Meads Symboliska interaktionism. Vi kommer också att definiera begreppet identitet. Enligt Giddens påverkas vårt beteende av den kulturella miljön vi föds och växer upp i. Men det betyder inte att vår individualitet eller den fria viljan tas ifrån oss. Det kan verka som om vi får den form och prägel som samhället bestämmer åt oss. Profilerna är en viktig del av nätdejtningen. Medlemmarna presenterar sig bäst via en fyllig och tydlig profil, ärlighet och ett foto är viktiga faktorer när det gäller informationen människorna väljer att lämna om sig själva. Det tycks vara lättare att ljuga över nätet människor kan ”hitta” på sina profiler och utge sig för något de inte är. Individerna bakom profilerna hade en klar uppfattning om vilka de är och de vilka personligheter och identiteter de har. Resultatet visar att personerna på dejtingsajten Spraydate skriver öppet om sina livssituationer, sina drömmar och sina personligheter. Men framförallt är det fritidssysselsättningar och aktiviteter som lyfts fram i deras profiler. De flesta kvinnor beskriver sig utifrån adjektiv som ödmjuk, charmig, mysig, lugn och söt. Männen däremot beskriver sig som romantiska, omtänksamma, hjälpsamma, trygga och kreativa. Medlemmarna är ute efter någon de har något gemensamt med t.ex. fritidsintressen eller aktiviteter. Gemensamt är att medlemmarna på dejtingsajten Spraydate söker efter kärleken. De flesta är ute efter allt ifrån kärleksrus till stadiga förhållanden. Det finns även de som inte är ute efter något seriöst utan vill bara ha kul. Omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner. I presentationerna betonas ärlighet, trygghet, skratt och humor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)