Victoria Benedictsson och två sidor av sedlighetsdebatten i romanen Pengar och pjäsen Teorier

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning:

The aim for this study is to compare Victoria Benedictsson’s position and views in the morality debate during the modern breakthough in the nordics. The works that I have choosen for this study is firstly Benedictsson’s book Money, published in 1885 and secondly the play Theories, written in 1887 and published in 1994. I will research whether or not Benedictsson’s position in the debate will change since there are only two years in between them. Money is published in the beginning of the morality debate and Theories at the end, wich will make the essence of the discussion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)