Ekonomistyrning i byggprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Byggbranschen kritiseras för sitt konservativa tänkande och ineffektivitet. Generellt sett har branschen låg lönsamhet med små marginaler. För att uppnå lönsamhet i ett byggprojekt krävs styrning mot uppsatta projektmål. Mål och vinstmarginaler nås genom ekonomisk styrning. Begreppet ekonomistyrning omfattar alla aktiviteter från planering till uppföljning och avstämning som görs för att upptäcka och korrigera avvikelser. I dagens byggföretag finns system för ekonomistyrning, men frågan är om de är tillräckliga eller behöver utvecklas? Syftet med studien är att ta reda på hur den ekonomiska styrningen i fallföretagets bygg-projekt går till idag samt hur det bör gå till för att uppnå ekonomiska mål i projekt. Syftet är även att undersöka om kontinuerligt avstämnings-arbete är att föredra jämfört med periodvis avstämningsarbete. Målet med studien är att ge potentiella förbättringsförslag för arbetet med ekonomistyrning på projektnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)