Känslighet – Kommunikation kring känslighet & känsliga ämnen ur ett marknadsföringsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Stina Sanfridsson; Suzan El Bteddini; [2023-01-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)