Villkor för riskkapitalplacering i småföretag

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Michael Isaksson; Jonas Larsson; [2007]

Nyckelord: -;

Sammanfattning: De flesta storföretag som idag driver vårt näringsliv har en gång i tiden
varit småföretag som har vuxit och blivit stora. För att småföretag skall
kunna existera på marknaden, växa och bli stora krävs en tillväxt som i sin
tur ofta kräver investeringar. Detta investerande är inte alltid förenat
med en säker utgång, vare sig för företaget eller för investeraren. Därför
har en riskkapitalmarknad vuxit fram som tillhandahåller kapital förenat
med en viss risk. Denna undersökning visar på vilka villkor investerare
inom denna marknad ställer på företag för att tillhandahålla kapital.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)