Packaging and E-Commerce: An exploration of needs and potential innovations

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Förpackningslogistik

Sammanfattning: Utfärdande :De olika egenskaperna i distributionskedjan mellan fysiska affärer och E-handel har skapat ett potentiellt behov för en ny sorts paketering inom E-handel. Syfte : Syftet med studien är förstå varför det finns ett ökat behov av olika förpackningsalternativ på marknaden utifrån konsument, producent och online handelens perspektiv. Samarbetet med Tetra Pak syftar också till att analysera klyftan mellan Tetra Paks nuvarande portfölj och de förväntade förpackningskraven inom E-handel. Metod : För att kunna besvara forskningsfrågorna har en litteraturstudie och halvstrukturerad intervjuer genomförts. I studien intervjuades personal från Tetra Pak, ett E-handelsföretag i Indonesien, en E-livsmedelsbutik i Sverige, samt en producent som äger en E-handel Slutsatser :1) Behovet av robustare förpackningar identifieras i E-handel, särskilt i de rena aktörerna, på grund av mer beröringspunkter, den tidiga paketfördelningen och den icke-standardiserade paketkonfigurationen i hela distributionskedjan. Detta behov kanske inte är tillämpligt på de omnichannel-spelare som har nästan samma distributionskedjor som fysiska affärer. 2) Den nya förpackningslösningen bör bibehålla produktskyddsfunktionen, samtidigt som den bör vara prisvärd och miljösynpunkt. Marknadsföringsattributer är mindre viktiga för att förbättra det första köpbeslutet, men det kan främja återköpsbeslutet genom bra upplevelser efter köpet. 3) Tetra Pak har redan haft några potentiella byggstenar, inklusive fyrkantig förpackningsform, pappersbaserade förpackningsmaterial, aseptisk förpackning, förpackningar för kylda produkter, samt teknik för spårning och digital tryckning i förpackningslösningen. För framtida innovation skulle det vara intressant att utvärdera fördelarna och nackdelarna med att förnya de primära eller sekundära förpackningen, omdefiniera konceptet med grupppaket, samt inkludera den geografiska aspekten. Nyckelord : E-handel, förpackning, logistik, försörjningskedja, hållbarhet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)