Framställningen av Anders Behring Breivik i svensk textmedia - en granskning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Mediebevakningen i samband med rättegången mot Anders Behring Breivik har varit omfattande. Breivik har fått synas i tv-sändningar och journalister har kunnat återge Breiviks uttalanden från rättssalen. Mitt syfte är att analysera svenska nyhetsartiklar om Breivik och lyfta fram återkommande teman och tendenser i rapporteringen. Mitt fokus ligger på framställningen av Breivik som person och min analys utförs med hjälv av en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar om Breivik under tiden för rättegången. Mitt resultat uppvisar tendenser i nyhetsrapporteringen som beskrivs som en konsekvens av en alltmer nöjesinriktad journalistik. Breiviks framställs som en galning och rapporteringen visar en tendens att försöka nedtona Breiviks självuppfattning och därför beskriva honom i förminskande ordalag. Konstruktionen av Breivik i media präglas av frågor om normalitet och avvikelse i ett försök att förstå hur en till synes vanlig norrman kunnat utföra det största terrorattentatet i Norges historia. Rättssalen har blivit en arena för Breivik att kommunicera till mediernas publik och propagera för sin politik. Kvällspressen har konstruerat händelseförloppet på Utøya med dramatiserande skildringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)