Är alla med på tåget?: En studie kring hur svenska trafikhuvudmän hanterar digitalt utanförskap bland äldre vid övergång till mobila biljett- och betalsystem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Inom kollektivtrafiken digitaliseras biljett- och betalsystem för att utveckla smartare tjänster som når fler resenärer och konkurrerar med nya mobilitetstrender. I Sverige ses en övergång till mobila biljett- och betalsystem, där mobiltelefoner blir primär biljettbärare. I samband med digitalisering av samhällstjänster får äldre det allt svårare att få vara delaktiga i samhället. Det finns brist på kunskap kring hur trafikhuvudmän i Sverige hanterar digitalt utanförskap bland äldre vid övergången till primärt mobila biljett- och betalsystem. Den här uppsatsen har genomfört en intervjustudie hos en svensk trafikhuvudman som övergick till ett biljett- och betalsystem där deras mobilapp är primär säljkanal i slutet av 2019. Resultatet visar att hanteringen av det digitala utanförskapet utförs i två riktningar. Huvudsakligen syftar hanteringen till att flytta över äldre från de gamla säljkanalerna till mobilappen. På så sätt bemöts det digitala utanförskapet genom digital inkludering. Å andra sidan måste trafikhuvudmän förhålla sig till att alla människor inte kan förväntas bli digitala, därför implementeras även anpassningar för att ta hänsyn till de som inte är, och inte kommer bli, digitala.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)