Släpp musen! - att använda kortkommandon i journal- och datasystem sparar tid.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Katarina Jochems; [2011-12-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: När musen började användas på 70-talet var den bara ett pekdon och ett verktyg att rita med. På den tiden var det tangentbordet som användes för att ”tala” med datorn. Idag är det musen som styr funktionerna och vi är vana vid att klicka oss hit och dit. Användaren har blivit så beroende av musen att den knappt kan handskas med en dator utan den. Melior är ett journalsystem som används för dokumentation inom hälso- och sjukvården, i både öppen och sluten vård. Systemet går att använda utan mus, men få kan samtliga kortkommandon. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur mycket tid sjuksköterskor använder till dokumentation samt ta reda på om sjuksköterskor kan spara tid om de använder snabbkommandon istället för musen vid dokumentation i journalsystemet Melior. Metod: Tre sjuksköterskor har observerats och alla moment har klockats och noterats, under var sitt arbetspass för att ta reda på hur mycket tid sjuksköterskorna dokumenterar. Därtill har 16 personer fått skriva av ett formulär i Skol Melior. Tretton sjuksköterskor (varav 5 män), två sjuksköterskestudenter och en läkarsekreterare. Formuläret är skrivet så att deltagaren måste förflytta sig många gånger mellan olika moduler, patienter, aktiviteter och sökord. Resultat: Sjuksköterskor lägger ca 175 min av sin arbetsdag på arbete vid datorn. Få studiedeltagare använde sig oavkortat av snabbkommandon, i den här studien 2 av 16. Ungefär hälften, 9 av 16 använde enbart musen och inga snabbkommandon samt 5 av 16 använde mus och några snabbkommandon. Konklusion: Tiden vid datorn skulle kunna kortas med minst en fjärdedel, om sjuksköterskor lärde sig använda snabbkommandon. Lär de sig dessutom att skriva med alla fingrar kan troligen dokumentationstiden halveras. Sjuksköterskan sparar då cirka en timme av sin arbetstid per dag, tid som kan användas i det direkta omvårdnadsarbetet med patienter. Ergonomiskt görs också en vinst, då mushantering kan orsaka mycket smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)