Sjuksköterskans förebyggande åtgärder mot trycksår

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Florentina Peci; Setarah Najafi; [2014]

Nyckelord: C-Uppsats;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)