Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik iprofessionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för attfördjupa sig i och utveckla sin konstnärliga process. 60 minuter musik komponeras och arrangerasinom arbetet, och 6 av 14 stycken redogörs för i detalj. Resultatet av arbetet är ett antal konkretastrategier, metoder och praktiker för att underlätta ett intuitivt, emotionellt baserat kompositionsarbete.Centrala frågeställningar: Hur kan jag utveckla min konstnärliga metod och process? Kan jag hitta enprocess som förenar ett emotionellt och lekfullt grundat komponerande med yrkesmässiga krav? Hurkan jag gestalta en skulpturs, i detta fallet modellhusets, symbolik och tematik i musik?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)