Livsenergi-Reiki som healing metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Reikihealing med sitt ursprung från Japan och holistiska synsätt erbjuder andra förklaringsmodeller och svar på frågor än den traditionella biomedicinen. Det innefattar även att gå till botten med varför olika symtom uppstår. Min studie undersöker upplevelsen av att känna sig botad till skillnad från biomedicinens botande av sjukdom eller kroppslig åkomma, med hjälp av begrepp som illness och disease, curing och healing inom medicinsk antropologi. Ritualer som att rena sig med rökelser, meditera, ladda rum och använda sig av kraftsymboler används vid healing. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Reikihealers förklarar och erfar sina helandepraktiker med hjälp av sin kosmologi och upplevelse av healing. Min studie undersöker och söker förstå varför svenskar använder sig av Reikihealing och hur det fungerar enligt Reikihealers. Jag använder mig av teorin "the subjectivization thesis" av Heelas & Woodhead för att belysa en teori om samhällsförändring. Med hjälp av sex intervjupersoner, litteraturstudier och egen erfarenhet och upplevelse av Reiki analyserar jag Reiki och dess betydelse. Nyckelord: Socialantropologi, medicinsk antropologi, alternativ behandling, Reiki, healing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)