Frihet och kontroll. En studie i styrning av postbyråkratiska organisationer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vi har i vår uppsats studerat frihet och kontroll i postbyråkratiska organisationer. Enligt förespråkare för demokratiska företag ger denna nya organisationsform de anställda större frihet samtidigt som kontrollen minskar. Men en organisation förutsätter styrning och kontroll, var har då kontrollen tagit vägen? Vi använder det brasilianska företaget Semco som exempel på ett postbyråkratiskt företag och tittar på hur de arbetar rent teoretiskt med frihet och kontroll. Semcos VD Ricardo Semler har skrivit flera böcker om hur han förändrade Semco från ett auktoritärt och byråkratiskt företag med motivations- och lönsamhetsproblem till ett organiskt och dynamiskt företag där de anställda känner sig delaktiga och längtar efter att gå till jobbet på morgonen. Genom att analysera Semco ur ett kontroll- och frihetsperspektiv tittar vi på vad som hände efter omorganiseringen till ett postbyråkratiskt företag. Det vi kommer fram till är att kontrollen snarare har ökat till följd av att den flyttats från mellanchefsnivå ned till samtliga individer i organisationen. Genom att omdefinera frihetsbegreppet har dock människans frihet i organisationen till trots ökat, men inte om man ser till den klassiska definitionen av frihet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)