Improving post-productionfeedback process

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: The process of producing entertaining video and films is complicated and time consuming. One of the complicated parts of post-production of entertaining content is getting feedback and reviewing the draft edit. After the filming process of a series or a film completed, the editors start working on the cut materials. This is a stage in the process where the editor will get their cut reviewed and receive feedback from different teams on the rough-cut or editor cuts. Today the review and the feedback between the editor and reviewer is done online directly through email.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)