Favoriter och Förlorare : en studie i hur rapporteringen av Melodiefstivalen 2007 såg ut på Aftonbladet.se

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Malin Sahl; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med denna c-uppsats är att belysa den påverkan som media har på sina användare. Frågeställningen är: Finns det något samband mellan rapporteringen på Aftonbladet.se och det slutgiltiga resultatet i Melodifestivalens final?

För att få svar på frågeställningen har jag gjort en undersökning i två delar. Den första är en kvantitativ innehållsanalys där jag har undersökt hur ofta och på vilket sätt bidragen har framställts i artiklarna. Den andra delen är en kvalitativ diskursanalys där jag har analyserat språkbruket och hierarkin i artiklarna. I undersökningen har jag analyserat 26 artiklar från Aftonbladet.se som alla handlar om ett eller flera bidrag från finalen i Melodifestivalen. Artiklarna är skrivna av journalister och är allmänt tillgängliga på Internet.

Resultatet jag har kommit fram till är att det finns indikationer på att Aftonbladet.se:s rapportering kan ha påverkat utgången i Melodifestivalen. Av de artiklar som publicerades veckan innan finalen nämndes The Ark i flest antal artiklar, följt av Andreas Johnson och Måns Zelmerlöw. Det är även dessa tre artister/grupper som har nämnts ihop med flest värdeladdade ord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)