DEN CHILENSKA AFFÄRSKULTUREN : Om svenska företags affärsmöjligheter i Chile

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Latinamerika är en kontinent i utveckling, som även kallas för en tillväxtregion.  Man har sett en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, framför allt i Brasilien, Mexico, Colombia, Peru och Chile. Chile utmärker sig inte enbart för sin ekonomi utan också för sin politiska stabilitet. Chile är en av de länderna som genomför nya och stora investeringar, något som främjar utländska investeringar och ger svenska företag möjligheter att exportera eller etablera sig i landet.

 

Exporten kan för många företag vara det första steget i en internationaliseringsprocess. Det kan bidra till en enorm utveckling, samt ett bra tillfälle för att förbättra och öka lönsamheten. Dock finns det flera faktorer, nämligen kulturella skillnader, nya ekonomiska förutsättningar, politiska risker, samt annorlunda lagar och regler, som gör det komplext att ta sig in i den utländska marknaden. Att kunna förstå komplexiteten i dagens exportverksamhet är avgörande och kräver god kunskap om den nya marknaden.

 

Gällande handelsförhållandet mellan Sverige och Chile, är det viktig att kunna undersöka och identifiera den chilenska affärskulturen. Det kan vara väsentlig för svenska företag som vill exportera eller internationalisera sin verksamhet till Chile.  Ett bra sätt att identifiera den nya marknadens affärskultur, samt minska hindren till en framgångsrik export- och internationaliseringsprocess, är att vända sig till mellanhänder, dvs. ”Business Facilitator”.  De hjälper olika företag att identifiera och reducera kulturella hinder och erbjuder samt tillgång till relevant marknadsnätverk.

 

Det här arbetet inriktar sig på att, med hjälp av mellanhändernas erfarenhet och kunskap av den svenska och chilenska marknaden, undersöka och beskriva den chilenska affärskulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)