Incorporating Social Media into Integrated Marketing Communications of an organization : The Case of Warid Telecom, Pakistan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)