Vägen till fiktionsförståelse genom den skönlitterära texten : En didaktisk analys av berättarstrukturen i Selma Lagerlöfs roman Kejsarn av Portugallien

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)