Patienters upplevelser av återbesök hos Artro-teamets fysioterapeut efter att ha uppsökt sjukhusets akutmottagning – En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Långa väntetider och bristande läkartillgänglighet är ett växande problem i Sverige. Vissa primärvårdsenheter har börjat att arbeta utifrån ett triage system där patienter med muskuloskeletala besvär får en primär bedömning av fysioterapeut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)