Påverkar social ångest, katastroftankar och sömnproblem tillsammans graden av nedstämdhet hos ungdomar över tid? En prospektiv studie.

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Senada Zilkic; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)