Klassröstande i Karlstad : En undersökning av huruvida klasstillhörighet påverkar röstningen i de allmänna valen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)