Rökeriet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

mat är en del av dagarna vi lever. fisk är en del av staden vi bor i. nu som då möts vi där - vid bordet, över disken, i hamnen.på skeppsbron är avstånden små och stora. den sociala scenen och hamnens råhet är båda en del av karraktären. så har platsen alltid fungerat och spåren finns i var gatsten. genom renseriet, rökeriet och bistron får gästerna ta del av hela fiskens förädlingsprocess. från den ocensurerade rensningen, beredningen i rökeriet till den tillagade måltiden i bistron.de tullhus i funkisstil som idag ses på kajen talar om skeppsbron i alla dess lager. paul hedqvists enkla bruksarkitektur är beviset på insikter vi kan lära av. genom att bevara tullhuset och låta bistron ta rum i det slitna skalet rycks inga lager bort.min byggnad består av två volymer - renseriet och rökeriet. precis som tullhusen är de varierande i skala och interiöra material. besökaren ska kunna läsa av processen i arkitekturen. rensieriets kala betong mot rökeriets kakelbeklädnad, till bistrons varma träbeklädnad.mitt förslag undersöker tiden som var och tiden som är. fast mest den tid som ännu inte finns. om mötena vid bordet, över disken, i hamnen som ännu inte hänt. skeppsbron kan vara en plats för det, igen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)