Demokrati som dröm. En studie av demokratiuppfattningar hos burmeser

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Caroline Petersson; [2008-09-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)