Last mile leveranser kopplat till e-handel : Ur ett företag- och kundperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Författare: Adnan Hussein; Belmin Sabanovic; Kenan Hamzic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)