USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. Undersökningen avgränsas till resolutioner som USA har blockerat i säkerhetsrådet mellan 2000–2020 och till två amerikanska fredsplaner. Detta undersöks genom en kombination av motiv- och innehållsanalys. Det undersökningen kommer fram till är att USA driver en flerfaldig politik mot konflikten baserat på olika interna och externa faktorer vilka influerar den amerikanska politiken. Resultaten visar också att USA:s flerfaldiga politik präglas av både offensiv realistiska och idealistiska drag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)