Från Psaltaren till Da Vinci-koden : Den litterära upphovsrättens framväxt och nutida tillämpning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Signe Söderlund; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)