Hur påverkar ansträngning och belöning sjuksköterskornas avsikt att lämna sin arbetsplats? : En enkätundersökning på Södersjukhuset i Stockholm

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

Författare: Erika Backman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)