Extra anpassningar eller särskilt stöd - vad är skillnaden? : En kvalitativ studie om innebörden i skolans stödformer för elever i läs- och skrivsvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Petra Söderström; Margareta Wallmark; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)