Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: En honkatt går dräktig i ungefär 63 dagar. Förlossningen indelas i tre stadier: öppningsstadiet, utdrivingsstadiet och efterbörsstadiet. Under dessa stadier kan mycket gå fel. Honan kan drabbas av dystoki som antingen kan ha maternellt eller foetalt ursprung. Den vanligaste orsaken till maternell dystoki är värksvaghet som kan bero på att hon är orolig, upplever smärta eller att hon känner sig störd. Foetal dystoki beror oftast på fellägen. Dystoki kan behandlas antingen medicinskt eller kirurgiskt.Under anestesin vid ett kejsarsnitt är det viktigt att välja läkemedel som påverkar kattungarna minimalt, eftersom de flesta preparaten förs över från honan via placenta till fostren. Detta kan orsaka andningsdepression och kattungarna behöver då assistens. Konstgjord andning och hjärtmassage kan då behövas.Efter förlossningen kan honan drabbas av ett antal komplikationer exempelvis mastit, hypokalcemi och kvarbliven efterbörd. Honan sköter vanligtvis ungarna under den första perioden genom att slicka dem, se till att navelsträngen är av, dia dem samt ge dem värme. Gör hon inte detta måste ungarna få hjälp. Om honan dör eller inte kan ge kattungarna di behöver de födas upp artificiellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)