Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. Mycket av mitt arbeteär ett samtal i hur du som skådespelare kan ta dig an en text, vilka val som görs och vad dem får förbetydelse. Arbetet kom också att innehålla idéer och resonemang kring hur jag som skådespelarekan skapa en större inlevelseförmåga i mitt agerande, känna kreativ lust och bredda mitt uttryck.Genom min undersökning har jag också förstått hur jag kan använda mig av mina kunskaper som skådespelare för att skapa dramatiska texter. Mitt självständiga arbete blev kanske en aning spretig och lite nördig, men i mitt tycke ganska intressant! Välkommen!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)