I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Sammanfattning: Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett album artisten skapat. Professionella inom musikbranschen uttrycker därför en oro för att lyssnaren inte längre bryr sig lika mycket om artisten. Dessa genomgående förändringar i musikbranschen väcker frågan hur lyssnaren förhåller sig till artisten och vilken relevans artisten har när lyssnaren upptäcker ny musik och lyssnar på musiken i sina spellistor. Detta arbete har undersökt frågan kvantitativt och kvalitativt genom en enkät och semi-strukturerade samtal med fokusgrupper. Resultaten pekar på att dagens lyssnare inte väljer ny musik utifrån artisten på samma sätt som att en lyssnare förr köpte ett fysiskt album av en artist de tycker om. Ny musik väljs nästan enbart utifrån den enskilda låtens kvalité som bedöms efter en första lyssning. Intresset för artisten har dock inte gått förlorat eftersom lyssnare fortfarande gärna vidare utforskar artister som sticker ut. De flesta har fortfarande en eller flera artister de är särskilt fästa vid vilka de följer genom sociala medier och genom att lyssna på ny musik artisten släpper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)