Utmaningar för svenska kyrkans konfirmandarbete : en diskursanalys av Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete 2007

Detta är en Magister-uppsats från Pedagogiska institutionen

Författare: Jörgen Petersson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)